top of page

INTRODUCING CANUTE RAIL

Railway Tracks Nature
Railway
Urban Railway Tracks
Railway Worker
Railway Track
Railway Tracks

OM OSS

Canute Rail er et selskap som tilbyr produkter og tjenester innenfor jernbanesektoren. Vi leverer kvalifisert sikkerhetspersonell (Hovedsikkerhetsvakt og Leder for elsikkerhet) til arbeider ved jernbane samt personell med godkjenning for Sporgodkjenner/fagansvarlig linjen.

Kvalitet og HMS er grunnsteiner i vårt arbeide og vårt internkontroll-/ledelsessystem er bygget opp i samsvar med ISO9001 (Kvalitet), ISO14001(Miljø) og ISO45001 (Arbeidsmiljø)

Railway
Home: About
Home: Contact

Kontakt

Canute Rail

Tunfaret 1

0373 Oslo, Norge

Org.Nr: NO 919 574 372

Epost: post@canuterail.no

Mobil:+47 480 35 939

GSM-R: 879 17 011

Your details were sent successfully!

bottom of page